Thép hình chữ L - THÉP ÂU VIỆT THÉP TẤM THÉP HÌNH THÉP ỐNG ĐÚC THÉP ỐNG HÀN ỐNG MẠ KẼM
 

Thép hình chữ L

Thép L Q235C
Đăng ngày 12-09-2014 02:21:00 PM

Thép L Q235B
Đăng ngày 12-09-2014 02:11:00 PM

Thép L Q235A
Đăng ngày 12-09-2014 02:09:00 PM

Thép L SS400
Đăng ngày 12-09-2014 02:07:00 PM